Szczegółowy spis treści

Księga Wiedzy

Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lista języków wymienionych w Księdze Wiedzy i w innych działach strony.

Słowniczek terminów

POBIERZ i wydrukuj Księgę Wiedzy (wkrótce).

Sprawdź się!

Sekcja Sprawdź się! – zobacz, ile już wiesz lub czego możesz się jeszcze dowiedzieć z Księgi Wiedzy Języków w Niebezpieczeństwie!

Pakiet dla szkół o językach mniejszościowych

W dziale Pakiet dla szkół o językach mniejszościowych znajdziesz wiele informacji na temat języków mniejszościowych w Polsce. Spróbuj też rozwiązać zagadki interaktywne o językach mniejszości w Polsce, w których m.in. usłyszysz nagrania i zapoznasz się z przykładowymi wyrazami z tych języków.
Zapraszamy do zabawy!

Ćwiczenia fonetyczne

Chciał(a)byś zapoznać się bliżej z dźwiękami różnych języków i spróbować fonetyki w praktyce? Zajrzyj tutaj: Ćwiczenia fonetyczne.

1. Języki świata

 • Ile jest języków na świecie?
 • Gdzie jest najwięcej języków?
 • Czym jest język?
 • Czy ludzki język różni się od języka zwierząt?
 • Skąd się wziął ludzki język?
 • Jak dzielimy języki?
 • Czy to dobrze, że na świecie tyle jest języków?

2. Odkrywamy różnorodność językową

 • Odkrywamy różnorodność językową: co jest różne, a co wspólne?
  • Języki i JĘZYK
  • W poszukiwaniu uniwersaliów
  • Jak opisywać i porównywać różne języki?
 • Wyrazy i ich znaczenie
  • Słownictwo podstawowe
  • Znaczenie wyrazu i kategoryzacja
  • Słowa, którymi opisujemy świat

3. Struktury językowe

 • Słowa w tekstach
  • Wyrazy w języku mówionym
 • Wewnętrzna struktura wyrazów
  • Słowotwórstwo
  • Techniki budowy słów i form wyrazowych
 • Kategorie gramatyczne
  • Osoba
  • Rodzaj
  • Klasyfikatory
 • Szyk wyrazów w zdaniu
 • Pytania do rozstrzygnięcia
 • Jak wyrażać posiadanie
 • Jak pokazać struktury wyrazów i fraz

4. Dźwięki mowy

 • Różne języki, różne dźwięki
 • Różne dźwięki, różna artykulacja
 • Dziwne dźwięki dziwnych języków
 • Klasy dźwięków: fonemy
 • Ton i intonacja
 • Akcent i rytm
 • Archiwizacja i rekonstrukcja systemów dźwiękowych języków
 • Jak zapisać dźwięki języka?
 • Widzialny dźwięk
 • Mały języki a technologia

5. Pismo

 • Rodzaje piśm świata
  • Semazjografia
  • Pisma piktograficzne
  • Pisma ideograficzne
  • Pisma sylabiczne
  • Pisma alfabetyczne
  • Transkrypcja
  • Transliteracja
 • Upiśmiennenie małych języków – grafizacja

6. Język a kultura

 • Kultura, kultury i kultywacja
 • Kultura to różnorodność – tak samo, jak język!
  • Odmiany geograficzne i tożsamość lokalna
  • Dialekt kontra standard
  • Dialekty już nie umierają!
  • Dialekt czy język regionalny?
  • Nowe dialekty i wariacja społeczna
  • Słownictwo do zadań specjalnych
  • Funkcje słownictwa specjalnego i inne spojrzenie na “kulturalny” język
 • Język to czynność, a kultura to czasownik
  • Gatunki tekstów
  • Sztuka słowa: tradycje ustne
  • Zagadki i zagadkowanie
  • Tradycje ustne i języki zagrożone

7. Wielojęzyczność i kontakty językowe

 • Wszyscy możemy być wielojęzyczni
 • Jak funkcjonuje wielojęzyczność? Precyzyjniej o terminie wielojęzyczność
  • Prestiż – wielojęzyczność oficjalna
  • Brak prestiżu: sytuacje nierównomiernej wielojęzyczności
  • Korzyści z wielojęzyczności
 • Kontakty językowe
 • Skutki kontaktów językowych
  • Pidżiny
  • Języki kreolskie
  • Code switching i zapożyczenia językowe
 • Translanguaging

8. Zagrożenie języków

 • Wskaźniki zagrożenia języka
  • Które języki są zagrożone?
 • Jak dochodzi do zagrożenia języka?
  • Czynniki
  • Postawy
  • Zagrożenie języka to nie koniecznie śmierć języka
 • Reakcje użytkowników na zagrożenie języka
  • Co o zagrożeniu języków sądzą użytkownicy języków większości?

9. Ginące języki, etniczność, tożsamość i polityka

 • Etniczność i język
 • Polityka językowa
 • Planowanie językowe
 • Planowanie językowe w praktyce
 • Rewitalizacja i zachowanie języka

10. Dokumentacja języków

 • Czym jest dokumentacja języków, jak to się robi i dlaczego to ważne?
  • Więcej niż tylko słowa i zdania
  • Dane i metadane
 • Wybrane metody dokumentacji języków
  • Dokumentacja zachowań komunikacyjnych i języka w użyciu
  • Dokumentacja tego, co wiedzą użytkownicy języka
 • Praktyczne elementy dokumentacji języków
  • Pierwsze kroki
  • Sprzęt nagraniowy i przebieg nagrań
  • Przetwarzanie i analiza danych
  • Przykładowe archiwa internetowe dla języków zagrożonych
  • Problemy prawne i etyczne

Słowniczek, indeks terminów

Lista języków

Powrót do zwięzłego spisu treści