język ukraiński

Pozostałe języki mniejszościowe w Polsce uważać można za narażone na zagrożenie, ale to głównie ze względu na fakt, iż są językami państwowymi, tak jak słowacki, ukraiński, rosyjski i białoruski.

Język ukraiński to rodzimy język bardzo niegdyś licznej społeczności, którą prawie w całości wysiedlono z rodzimych terenów w Polsce południowo-wschodniej w ramach wspomnianej Akcji Wisła. Tereny te graniczą z niepodległym obecnie państwem ukraińskim, jednak pozostało tam niewielu przedstawicieli tej mniejszości. Tam urodził się m.in. Mychajło Werbyćkyj – twórca ukraińskiego hymnu narodowego pt. Ще не вмерла Українa Na terenach tych mnóstwo jeszcze pamiątek kultury ukraińskiej (można o nich przeczytać tu: http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0005/62897/1-25095.pdf), wielu Ukraińców mieszka jednak w regionach Polski zachodniej i północnej, gdzie osiedlono ich po 1947 roku. Tam też działają szkoły uczące języka ukraińskiego oraz ukraińskie instytucje kulturalne.

Więcej na temat ukraińskich odmian językowych w Polsce: http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/20

Spróbuj znaleźć w Internecie i przetłumaczyć słowa hymnu Ukrainy – porównaj je ze słowami hymnu narodowego Polski.

Grobowiec M. Werbickiego (M. Werbyćkyj) w Młynach k/ HrebennegoFot. Tomasz Wicherkiewicz

Grobowiec M. Werbickiego (M. Werbyćkyj) w Młynach k/ Hrebennego
Fot. Tomasz Wicherkiewicz

powrót do spisu treœści następny język: białoruski