język białoruski

Język białoruski to – podobnie jak ukraiński i rosyjski – język wschodniosłowiański, który posługuje się w piśmie cyrylicą. Odmiany mówione przez Białorusinów w Polsce zapisywane są już też często alfabetem łacińskim (z dodatkiem m.in. litery <ŭ> – to tej literze – w cyrylicy Ў – Białorusini postawili nawet pomnik w Połocku, uważając ją za symbol swojej językowej tożsamości: http://www.radzima.org/pl/foto/12174.html).

Poniżej zdjęcie plakatu zapraszającego na festyn białoruski Siabroŭskaja Biasieda w miejscowości Gródek/Haradok/Гарадок (Relację z tego święta obejrzeć można: https://www.youtube.com/watch?v=-tVw4gRbDpo)

Fot. Tomasz Wicherkiewicz

Fot. Tomasz Wicherkiewicz

picture_2_bialoruski

Białorusini w Polsce za swój ojczysty język uważają białoruski (który ma bardzo trudną sytuację w Republice Białoruś) – tego języka uczą w szkołach dla mniejszości i w tym języku czytają prasę i literaturę. Na co dzień mówią jednak niemniej cennymi i ciekawymi gwarami używanymi na terenie, gdzie w praktyce stykają się języki białoruski, ukraiński i polski. Gwary te niektórzy zaczynają nawet uważać za oddzielającą się od tych trzech języków „swoją” mowę poleską (zob. więcej www.svoja.org, oraz http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/17 i http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/21)

Znajdź w Internecie informacje na temat sytuacji językowej Białorusi, możesz też posłuchać białoruskiego radia Racyja/Рацыя http://www.racyja.com/radyyo.

Wytłumacz, dlaczego to radio nadaje audycje nie na samej Białorusi, a z terenu polski.

powrót do spisu treœści następny język: słowacki