język słowacki

Niestandardową odmianą językową mówią na co dzień również członkowie mniejszości słowackiej w Polsce. Społeczność ta mieszka głównie w przygranicznych regionach Spisza i Orawy, w różnych dziedzinach życia mówiąc w różnym stopniu językiem ogólnosłowackim, ogólnopolskim oraz miejscowymi gwarami spiskimi czy gwarą orawską (zob. więcej: http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/15 i http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/18). Liczebność tej mniejszości spada – zwłaszcza jeśli chodzi o liczbę chętnych do uczenia się języka słowackiego w miejscowych szkołach.

picture_2_slowacki Szkoła w Jabłonce na Orawie (www.zsjablonka.nowotarski.pl) – Niegdyś uczono tu po słowacku i po polsku, później odbywały się lekcje języka słowackiego.
Obecnie brak już uczniów chcących uczyć się tego języka.

Co poradziłbyś Słowakom, wśród których coraz mniej dzieci i młodzieży uczęszcza na lekcje języka słowackiego w szkołach Spisza i Orawy?

powrót do spisu treœści następny język: rosyjskich staroobrzędowców