język rosyjskich staroobrzędowców

Bardzo niewielką mniejszością w Polsce są rosyjskojęzyczni staroobrzędowcy, którzy mieszkają w kilku miejscowościach Suwalszczyzny i Mazur. To bardzo ciekawa społeczność, mieszkająca przez wieki w religijnej izolacji, wywodząca się z Rosjan wygnanych z Carstwa Rosyjskiego za niepodporządkowanie się reformom w Cerkwi Prawosławnej. Mimo, iż język rosyjski w skali globalnej jest z pewnością jednym z najsilniejszych, to gwary staroobrzędowców są już mocno spolonizowane, a ich znajomość maleje wśród następnych pokoleń. Archaiczny język rosyjski wraz ze staro-cerkiewno-słowiańskim używany jest w liturgii (również w księgach liturgicznych) staroobrzędowców.

picture_1_ros-staroob picture_2_ros-staroob
Księgi liturgiczne staroobrzędowców oraz świątynia-mołenna w Gabowych Grądach
Fot. Tomasz Wicherkiewicz

Więcej o Rosjanach-staroobrzędowcach:

Posłuchaj też staroobrzędowego zespołu chóralnego Rabina z Gabowych Grądów:
http://www.youtube.com/watch?v=rmjeAC6FrgQ

 

Zadanie

Odgadnij, co znaczą następujące wyrazy w gwarze polskich staroobrzędowców, a następnie przyporządkuj im wyrazy ze standardowego języka rosyjskiego1:

ljadufka поезд / pojezd
samachod вор / wor
paciong xолодильник / chołodilnik
zładziej начальная школа / naczalnaja szkoła
wakacji aвтомобиль / awtomobil
patstawufka каникулы / kanikuły

1 Na podstawie materiałów Michała Głuszkowskiego

powrót do spisu treœści następny język: romani