język romani

Jedynymi językami mniejszościowymi w Polsce, które są we współczesnych warunkach stosunkowo mało zagrożone są romani i litewski.

Odmiany językowe używane przez polskich Romów to kilka dialektów języka romani, zwłaszcza polska Roma i bergitka Roma. Romani to kompleks językowy pochodzenia indo-irańskiego – co znaczy, iż językowo Romowie pochodzą z Indii. Współcześnie kształtuje się wersja standardowa języka romani, jednak jest ona stosunkowo mało rozpowszechniona wśród polskich Romów. Powstają jednak podręczniki i słowniczki języka romskiego (tak jak zilustrowany poniżej elementarz Miri szkoła. Romano elementaro autorstwa Karola Parno Gierlińskiego, wyd. w Kostrzynie nad Odrą 2008). Język romani stanowi dla polskich Romów element ich kodeksu kulturowego, którego nie należy udostępniać nie-Romom, tzn. gadźom.

picture_1_romani picture_2_romani

Wejdź na http://www.parno.polinfo.net/index.php/podreczniki/7-elemantarz-romski?showall=&start=2 i znajdź w elementarzu wyrazy pochodzenia polskiego, lub z innych języków, które rozumiesz.

powrót do spisu treœści następny język: litewski