język pruski i język jaćwieski

Język pruski to zespół zachodniobałtyckich dialektów, używany niegdyś przez lud Prusów, uważany za wymarły w XVII wieku. Dzięki zapisanym listom słownictwa i opublikowanym tekstom tłumaczeń literatury zachowały się zasoby słownictwa i gramatyki. Na podstawie dostępnych źródeł grono entuzjastów Prus, Prusów i języka pruskiego postanowiło język ten wskrzesić – więcej na ten temat na stronach www:

Istnieje też próbna wersja pruskojęzycznej Wikipedii.

Jakkolwiek nie ma już etnicznej wspólnoty pruskojęzycznej, w Polsce, Litwie i rosyjskim obwodzie kaliningradzkim ok. 50 osób deklaruje znajomość języka pruskiego (http://www.ethnologue.com/language/prg), dzięki czemu status języka podany jest tam jako ‘uśpiony’, a nawet jako ‘żywy’ (http://www-01.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=prg).

Polecenie

Zastanów się i przedyskutuj kwestię sensu wskrzeszania języków na przykładzie języka pruskiego

picture_1_pruski_ludy_baltyckie

Język jaćwieski, zwany też sudowskim/sudawskim (blisko spokrewniony z pruskim) używany był przez plemiona Jaćwingów, które z czasem zostały zasymilowane wśród ludności niemiecko-, polsko- i litewskojęzycznej. Po języku tym pozostały nazwy miejscowe między Narwią a Niemnem (np. nazwa miasta Suwałki) oraz niewielki zasób słownictwa. Strona poświęcona Jaćwieży to: http://www.suduva.com, tam też słownik angielsko-jaćwiesko-angielski: http://www.suduva.com/virdainas.

Podobnie jak w przypadku pruskiego, jednak na jeszcze mniejszą skalę, podejmowane są próby współczesnego używania języka jaćwieskiego, np. w powstałej w Oszkiniach na Suwalszczyźnie zrekonstruowanej Osadzie jaćwiesko-pruskiej (Jatawan-prüsan waisi).

picture_2_pruski_znak

Fot. Tomasz Wicherkiewicz

powrót do spisu treści następny język: tatarski