język tatarski

Język tatarski – odmiany, którymi posługiwali się osadzani przez wielkiego księcia litewskiego Witolda Tatarzy – przede wszystkim wojownicy, którzy w zamian za lojalną służbę otrzymywali wioski, w których zamieszkiwali, żeniąc się głownie ze Słowiankami, budowali meczety i przechodzili na rolniczy tryb życia. Tatarzy mówili rozmaitymi językami należącymi do grupy kipczackiej języków turkijskich (ałtajskich). Z czasem zaczęli posługiwać się językiem polskim i białoruskim (a dokładniej miejscową gwarą białorusko-polską), przyjmując od ludności słowiańskiej wiele lokalnych obyczajów. Co ciekawe, do pewnego czasu Tatarzy zapisywali swoją słowiańską gwarę alfabetem arabskim.

picture_1_tatarski

Opowiadanie o dialogu Mojżesza z Allachem w języku białoruskim z nielicznymi wtrętami polskimi, wraz z transliteracją (źródło: Łapicz, Czesław 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język). Toruń: UMK.

Ponieważ dostępne są jedynie szczątkowe informacje o (polsko-litewskim) języku tatarskim, niezwykle trudne byłoby jego odrestaurowanie. Podejmowane są jednak próby zaadoptowania przez Tatarów współczesnego języka z Tatarstanu (to autonomiczna republika Federacji Rosyjskiej, położona nad środkową Wołgą). Więcej na ten temat na: www.tataria.eu, a zwłaszcza: http://tataria.eu/index.php/jzyk-tatarski.

 

 

picture_2_tatarski

Fragment tatarskiego elementarza (www.tataria.eu)

picture_3_tatarski

Tatarski meczet w Kruszynianach na Podlasiu
Fot. Tomasz Wicherkiewicz

Posłuchaj tatarskiego zespołu Buńczuk z Podlasia: http://www.youtube.com/watch?v=hEdNOrGqzM8

Więcej też: http://inne-jezyki.amu.edu.pl/Frontend/Language/Details/12

powrót do spisu treści następny język: armeno-kipczacki