yeri

Yeri jest zagrożonym językiem z rodziny torricelli, używanym około 40km na południowy wschód od miejscowości Aitape w prowincji Sandaun (Papua-Nowa Gwinea). Mimo, że społeczność Yeri nazywa swoją wioskę nog?lYeri ‘wioska Yeri’, na większości map można ją znaleźć jako ‘Yapunda’. Użytkownicy języka yeri sami nie są pewni, dlaczego na mapach ich wioska to Yapunda.

Język yeri jest używany w tylko jednej wiosce liczącej ok. 100 mieszkańców. Młodzi mężczyźni z wioski używają jedynie tok pisin, który jest językiem szerszej komunikacji w Papui-Nowej Gwinei. Kobiety z najmłodszej generacji znają uproszczoną odmianę yeri, ale przeważnie mówią w tok pisin – szczególnie do swoich dzieci.

Czasownik w języku yeri może zawierać szereg tzw. wrostków – elementów rozdzielających rdzeń. Na przykład rdzeń czasownika ‘brać’ to ow?l. W zdaniu Jenna wonemew?lharog?l ‘Jenna bierze siekierę’ użyta jest forma w-o-ne-me-w?l‘ ‘ona ją bierze’, która zawiera dwa wrostki: -ne- (‘to’) oraz -me- (wyraża niedokonaność).
O różnych sposobach budowania wyrazów dowiesz się więcej w Rozdziale 3 Księgi Wiedzy.

Więcej Informacji i źródeł:

O języku yeri możesz przeczytać także w serwisach Ethnologue:

https://www.ethnologue.com/language/yev/***EDITION*** oraz Glottolog:
http://glottolog.org/resource/languoid/id/yapu1240

Language-Yeri-Innet

Fot. Jennifer Wilson