totoli

Język totoli (totolski) jest językiem austronezyjskim używanym przez około 25 tysięcy mieszkańców Środkowego Celebesu w Indonezji. Totoli jest, według skali UNESCO, „zagrożony wymarciem”. Oznacza to, że język posiada młodych użytkowników, ale nie używają go oni poza domem, a to może stanowić podwyższony czynnik ryzyka wyginięciem dla totolskiego.

UNESCO używa różnych współczynników do opisu żywotności języków. Język może zostać zaklasyfikowany np. jako „krytycznie zagrożony” jeśli tylko najstarsze pokolenie umie się nim posługiwać i nie robi tego biegle. W Atlasie Zagrożonych Języków Świata UNESCO możesz zapoznać się z poziomem żywotności ponad 2000 zagrożonych języków, a także dodać najświeższe informacje dotyczące np. liczby mówców.

Reduplikacja – co to jest?

Reduplikacja to jedna z możliwych strategii tworzenia nowych słów w języku. Języki, którymi posługują się ludzie, różnią się technikami wyrażania odmiennych znaczeń. Dowiedz się więcej o interesujących strukturach językowych z Księgi Wiedzy. (Rozdział 3).

Poniżej link do projektu dokumentującego język totoli:

Po więcej nagrań i próbek totolskiego zajrzyj na stronę: Archiwum DoBeS.

Fot. Claudia Leto