Uzyskaj informacje

Dostępnych jest wiele książek i stron interetowych, dzięki którym możesz wiele się dowiedzieć o różnorodności i bogactwie językowym, zagrożeniu języków oraz ich dokumentacji. Niżej polecamy niektóre z nich (zob. także sekcje “Bibliografia” pod koniec każdego z rozdziałów w Księdze Wiedzy):

Książki w języku angielskim

Online

 • Dryer, Matthew & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Munich: Max Planck Digital Library. Online version: http://wals.info.
 • Lewis, M. Paul, Simons, Gary F. & Fennig, Charles D. (eds.). 2014. Ethnologue. Languages of the World. 17th edition. Dallas: SIL International. Online version: www.ethnologue.org
 • Moseley, Christopher (ed.) 2010. Atlas of the World’s Languages in Danger, 3rd ed. Paris, UNESCO Publishing. Online version: http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas

Drukiem (dwie pierwsze pozycje rekomendujemy szczególnie jako najbardziej zrozumiałe i przystępne)

 • Crystal, David 2010. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Evans, Nicholas. 2010. Dying Words. Endangered languages and what they have to tell us. Malden & Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Crystal, David. 2000. Language death. Cambridge: CUP.
 • Harrison, K. David. 2007. When languages die: The extinction of the world’s languages and the erosion of human knowledge. Oxford: Oxford University Press.
 • Nettle, Daniel & Suzanne Romaine. 2000. Vanishing voices. The extinction of the world’s languages. Oxford: Oxford University Press.

Książki w języku polskim

 • Maciejewski, Witold 1999. Wielka Encyklopedia Geografii Świata. Tom XIV: Świat Języków. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
 • Majewicz, Alfred F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.

Strony internetowe

Informacja o zagrożonych językach (strony głównie dla nie-specjalistów i edukacyjne):

 • SOROSORO. So the languages of the world may live on! Internetowe repozytorium wybranych języków zagrożonych i świetnych filmików na ich temat. Posiada też ogólne informacje o językach i językoznawstwie. Strona dostępna jest w językach: francuskim, angielskim i hiszpańskim.
 • Endangered Languages by the Alliance for Linguistic Diversity. Ta strona zapewnia krótkie opisy znacznej liczby języków, oferuje też próbki audio, wideo i tekstów dla wielu z nich.
 • Babelfisch. Der Weltemfpänger für die Stimmen der Welt. Niemiecka strona z szeregiem informacji i nagrań audio różnych języków.
 • Bedreigde Talen / Endangered Languages. Materiały online do nauczania i uczenia się o językach zagrożonych wymarciem. Dostępna po angielsku, holendersku, hiszpańsku, portugalsku (odmianie brazylijskiej) i rosyjsku.
 • The Linguists. Strona prywatnej organizacji non-profit zajmującej się ratowaniem zagrożonych języków.
 • Living Tongues. Website of a private non-profit institution dedicated to the preservation of endangered languages.
 • Enduring Voices .  Profesjonalnie wykonana strona należąca do magazynu National Geographic, we współpracy z Living Tongues Institute.
 • Podcasty o zagrożonych językach i kulturach: http://soasradio.org/endangered-languages

Dokumentacja zagrożonych języków (strony przede wszystkim dla językoznawców):