Wiedza o społeczeństwie

Wilamowice. Photo: Tomasz Wicherkiewicz

Scenariusz lekcji: Prawa mniejszości językowych jako prawa człowieka

Pobierz materiały dla nauczyciela – plik z nagraniem dźwiękowym oraz plik PDF (kliknij, aby zobaczyć)  o prawach językowych mniejszości jako prawach człowieka.

Linki do zasobów on-line

Scenariusz lekcji z materiałem wideo do nauczania o językach zagrożonych na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie. Scenariusz jest przeznaczony dla klas 6-8 szkół w USA: http://sciencenetlinks.com/lessons/endangered-languages/.