Geografia

Geography_picture4

Czynniki geograficzne mają istotny wpływ na rozmieszczenie języków na świecie. Większość z około siedmiu tysięcy języków naszego globu używana jest w pasie międzyzwrotnikowym, choć i poza tym obszarem znajdują się rejony obfitujące w języki, jak chociażby Kaukaz, a w Europie np. północne Włochy. Dlaczego języki świata są tak nierównomiernie rozmieszczone?

Scenariusz “Geografia a języki świata” daje szansę znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Podczas lekcji uczniowie będą mieli możliwość odkryć wpływ ukształtowania terenu na zróżnicowanie językowe danego obszaru. Scenariusz zaprasza ponadto uczniów i nauczycieli do dyskusji na temat przyczyn upowszechnienia się pewnych języków we współczesnym świecie, jak również konsekwencji tego zjawiska dla języków mniej używanych. Tym samym scenariusz stanowi ciekawą propozycję dla nauczyciela geografii chcącego zrealizować wymagania szczegółowe określone w pkt. 12 zakresu tematycznego nr 8. „Ludność” sekcji “Geografia. IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony” załącznika nr 4. „PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO” do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Scenariusz lekcji: Geografia a języki świata

Pobierz scenariusz lekcji (plik .zip zawierający pliki PDF oraz audio).

Scenariusz zaplanowano na 30 minut. Jeśli jednak dysponują Państwo całą 45-minutową jednostką lekcyjną, mogą Państwo pokazać uczniom stronę languagesindanger.eu i pomóc im poszukać odpowiedzi na pytanie zawarte w pracy domowej.

W ćwiczeniach w wersji scenariusza ‘dla nauczyciela’ znajdują się niebieskie pola zawierające uzupełniające informacje dla nauczyciela, które pomogą Państwu w przeprowadzeniu lekcji.