Wiedza o kulturze

Photo: Ilze Sperga

Scenariusz lekcji: Wyprawa An-skiego

Dokumentacja zagrożonych kultur.

Pobierz materiały dydaktyczne

Zobacz PDF

Sztuka i muzyka ludów świata

  • Australia: W galerii strony “Twelve canoes” możesz posłuchać krótkich próbek muzyki ludu Yolngu i zobaczyć przykłady twórczości artystycznej. Przewodnik (“study guide”, do ściągnięcia w sekcji “About us”) zawiera informacje o artystach. http://www.12canoes.com.au/
  • Europa: posłuchaj łatgalskiej piosenki tutaj (przy akompaniamencie kūkle, na których gra Anna Briška; śpiew: Anna Briška i Inga Stafecka).