język niemiecki

Język niemiecki pozostaje w kontakcie z polszczyzną od ponad tysiąca lat. Niemkami były żony wielu pierwszych władców Polski, z tym językiem wkraczała też na ziemie polskie przez wieki cywilizacja techniczna (stąd olbrzymi udział słownictwa kulturowo-technicznego w polszczyźnie). Na skutek niemieckiej kolonizacji wschodniej, zmian polityczno-historycznych oraz kontaktów kulturowych Niemcy w Polsce stanowili od wieków znaczny i widoczny element krajobrazu językowego Rzeczypospolitej, który zniknął po okrucieństwach II wojny światowej. Więcej na temat odmian języka niemieckiego używanych na ziemiach Polski znajdziecie:

Najwięcej osób uważających się za mniejszość niemiecką w Polsce mieszka na Górnym Śląsku, w dzisiejszym województwie opolskim. Jednak aż do 1989 roku w całym tym województwie zakazywano nauczania języka niemieckiego w jakiejkolwiek formie, co spowodowało słabą znajomość tego języka wśród miejscowej ludności – również tych uważających się za Niemców. Obecnie organizacje mniejszości niemieckiej starają się aktywnie propagować i rozwijać nauczanie w szkołach dwujęzycznych, mając na tym polu pierwsze znaczące sukcesy. Znacznie wzrosła też liczba dzieci uczących się w tym regionie języka niemieckiego.

picture_1_niemiecki http://bilingua.haus.pl

Obejrzyj filmik promujący dwujęzyczność niemiecko-polską Zwei Sprachen – doppelte Chance / Dwa języki – podwójna szansa: http://www.youtube.com/watch?v=o8trmE56Zc4

picture_2_niemiecki

Nowa polsko-niemiecka dwujęzyczna szkoła w Gosławicach, http://www.vdg.pl/pl/article/1102-w-goslawicach-otwarto-nowa-szkole-dwujezyczna

picture_3_niemiecki

Podręcznik do języka niemieckiego jako rodzimego języka mniejszości, http://bilingua.haus.pl/pliki/keks/keks-extra.pdf

Zastanów się, co zrobił(a)byś w pierwszej klasie nowej szkoły (podstawowej, gimnazjum lub liceum), gdyby język, którym dotychczas się posługiwano w Twoim domu był w szkole zakazany, wyśmiany lub lekceważony?

powrót do spisu treœści następny język: łemkowski