dialekty niemieckie

Większość dialektów niemieckich, wśród nich np. mieszany dialekt Gdańska, tzw. Danziger Missingsch, którym posługiwali się wszyscy mieszkańcy Gdańska, niezależnie od przynależności etnicznej. Na ukształtowanie się tej gwary miejskiej miały wpływ zarówno odmiany pomorskie języka dolnoniemieckiego, standard (górno)niemiecki oraz gwary kaszubskie. Mówiący Missingschem gdański bówka (Danziger Bowke) stanowił niegdyś najbardziej znany symbol miejskiej kultury gdańskiej (Wolnego Miasta Gdańska).

Nie ma już społeczności posługującej się gdańską gwarą – nie ma prób rewitalizacji języka. Jednak do krajobrazu Gdańska wrócił jego gwarowy symbol – zwłaszcza w wymiarze gastronomiczno-turystycznym…

picture_1_dialekty_niemieckie

Szyld na nabrzeżu Motławy w Gdańsku; przedwojenna reklama restauracyjna w gwarze gdańskiej (http://duolook.pl/gdanski-bowke-nowa-restauracja-z-tradycyjna-polska-i-gdanska-kuchnia-na-dlugim-pobrzezu-nad-motlawa)

powrót do spisu treści następne: dialekty czeskie