ǂakhoe haiǁom

Haiǁomn ǂakhoe to zagrożony dialekt z Namibii. Przez niektórych lingwistów traktowany jest jako oddzielny język, przez innych zaś jako dialekt lub wariant języka nama. Około 250.000 ludzi mówi jakimś dialektem nama (znanego też pod nazwami khoekhoegowab lub khoekhoe), ale liczba użytkowników haiǁomn ǂakhoe jest trudna do oszacowania, może w przybliżeniu wynosić 7.500 osób. Standaryzowany wariant nama używany jest na obszarze Namibii w edukacji i administacji.  Haiǁomn ǂakhoe zachował pewne stare słowa i formy gramatyczne, których nie można już odnaleźć w innych dialektach (za: projekt dokumentujący haiǁomn ǂakhoe w bazie DoBeS).

Dżwięki języka – mlaski

The language belongs to the Khoe (or Central Khoisan) group. Like other Khoisan languages, it uses clicks – obviously, for two of them are contained in the name ǂAkhoe Haiǁom. Read more about the sounds of language  in the Book of Knowledge (Chapter 4).

Wideo

Użytkownicy haiǁomn ǂakhoe podczas luźnej pogawędki i zabawy połączonej z klaskaniem (źródło: projekt dokumentujący haiǁomn ǂakhoe w bazie DoBeS).

Dokładniejsze informacje i źródła

  • Zajrzyj na stronę: ǂAkhoe Haiǁom  – projekt dokumentujący haiǁomn ǂakhoe w bazie DoBeS. Strona zawiera krótki opis języka oraz kultury jego użytkowników, a także parę jego próbek (w postaci nagrań audio i wideo). Korpus w bazie DoBeS jest szerzej dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

language-akhoe_