iwaidja, ilgar, maung

Języki: iwaidja, ilgar oraz maung to jedne z języków iwaidjańskich. Te prawdopodobnie należałoby zaklasyfikować do rodziny języków Ziemi Arnhema. Iwaidja i maung są językami wysoce zagrożonymi wymarciem: mają po około 200 użytkowników, głównie starszych ludzi. Ostatni użytkownik języka ilgar umarł w 2003 roku.

W języku ilgar to samo słowo – aɲjagbamiɲ – może oznaczać zarówno „córkę mojego syna (=moją wnuczkę)” (jeśli mówi mężczyzna), jak i „córkę syna mojego brata (=moją wnuczkę cioteczną)” (jeśli mówi kobieta). Dla wielu użytkowników języków indoeuropejskich dziwnym będzie fakt posiadania osobnego konceptu dla „córki syna mojego brata”, nie mówiąc o tym, że w jakimś języku istnieje na to osobne słowo.    Słowa opisujące świat wokół nas mogą różnić się znacznie między językami, w zależności od tego jak ich użytkownicy postrzegają ten świat. Dowiedz się więcej o tym fascynującym zjawisku z Księgi Wiedzy (Rozdział 2).

Więcej informacji na temat dokumentacji języków iwaidjańskich znajdziesz tutaj:

Możesz też odnaleźć więcej nagrań i próbek tych języków na stronie Archiwum DoBeS.

language-iwaidjan-flckr